هدر معلم
هدر 2اسلایدشو 1هدر 3هدر 4

گالری تصاویر

کلاس پنجم2 آقای افشار
1396/09/07 ساعت 13:09:58
پرسش کلاسی آقای افشار
1396/08/29 ساعت 17:32:01
هفته ی کتاب و کتابخوانی
1396/08/24 ساعت 13:13:45
امتحان علوم آقای افشار
1396/08/22 ساعت 19:15:03
کلاس پنجم 2 آقای افشار
1396/08/22 ساعت 19:01:32
جشن روز معلم آقای افشار
1396/02/15 ساعت 20:33:56
درس ریاضی آقای افشار
1395/11/28 ساعت 10:36:45
کلاس پنجم آقای افشار
1395/09/14 ساعت 10:25:33
آزمون ریاضی آقای افشار
1395/09/10 ساعت 19:27:53