دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

زمان مصاحبه دانش آموزان پایه های اول و پیش دبستان تاریخ 97/3/20 لغایت 97/3/23  برنامه نوبت دوم پایه های ششم  اعلام نتایج پایه های اول تا پنجم از تاریخ 97/3/6 لغایت 23/3/97  راهنمای پیش ثبت نام  آغاز پیش ثبت نام اینترنتی پیش دبستان و پایه اول ، سال تحصیلی 98-97