دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

عکسهای 97-96

جشن22 بهمن در مدرسه ما
1396/11/23 ساعت 12:32:48
ایزوگام پشت بام مدرسه
1396/09/19 ساعت 10:20:38
جشن ولادت حضرت محمد
1396/09/14 ساعت 11:32:28
مسابقه برج هیجان
1396/09/08 ساعت 13:01:14
بازدید ازنمایشگاه نجوم
1396/09/08 ساعت 11:19:33
نشاط در زنگ ورزش
1396/08/30 ساعت 11:00:20
روزکتاب و کتابخوانی
1396/08/23 ساعت 17:14:01
چهره به چهره
1396/08/22 ساعت 11:33:24
صبحانه سالم
1396/08/22 ساعت 11:23:40
اربعین در دبستان ما
1396/08/17 ساعت 12:09:44
مراسم 13 آبان
1396/08/13 ساعت 18:24:40
انتخابات شورای مدرسه
1396/08/11 ساعت 09:37:07
فلورایدتراپی
1396/08/11 ساعت 09:29:19
دیدار چهره به چهره
1396/07/28 ساعت 10:33:58
روز جهانی کودک
1396/07/28 ساعت 10:29:46