دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 - اهواز

اجرای طناب کشی در روز 14 بهمن

مسابقه طناب کشی بین اولیای دانش آموزان پایه اول در روز 14 بهمن