دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

تغییرتایم

والدین گرامی : از شنبه مورخ 97/2/22 زمان حضور دانش آموزان در مدرسه از ساعت 7:30 لغایت 12:15  می باشد .