دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 - اهواز

اعلام نتایج مصاحبه پیش دبستان

اعلام نتایج مصاحبه پیش دبستان

جهت ثبت نام دانش آموز از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/4/6 به مدرسه مراجعه نمایید.

در غیر این صورت از نفرات ذخیره استفاده می شود.